Zaměstnanci

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč - úsek škola

 

Ředitel
Mgr. Bc. Jan Ľuptovský
 
Zástupkyně ředitele Mgr. Soňa Drvotová drvotova.sonazavináčskolalb.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Zuzana Serbouti serbouti.zuzanazavináčskolalb.cz
Psycholožka Mgr. Lenka Burianová burianová.lenka@skolalb.cz
ICT koordinátor a metodik Mgr. Milan Pösl posl.milanzavináčskolalb.cz
1.A Mgr. Lucie Ehmová ehmova.luciezavináčskolalb.cz
2.A Mgr. Lenka Fialková fialkova.lenkazavináčskolalb.cz
2.B Mgr. Ivana Tyllerová tyllerova.ivanazavináčskolalb.cz
3.A Mgr. Zuzana Štrobichová strobichova.zuzanazavináčskolalb.cz
3.B Mgr. Lenka Benešová benesova.lenkazavináčskolalb.cz
4.A Mgr. Ivana Blažková blazkova.ivanazavináčskolalb.cz
4.B Mgr. Iveta Mandátová mandatova.ivetazavináčskolalb.cz
5.A Mgr. Blanka Pasterová pasterova.blankazavináčskolalb.cz
5.B Mgr. Romana Šulíčková sulickova.romanazavináčskolalb.cz
6.A PhDr. Petr Borovec Ph.D. borovec.petrzavináčskolalb.cz
6.B Mgr. Iva Havelková  havelkova.ivazavináčskolalb.cz
7.A Mgr. Lenka Miadiková miadikova.lenkazavináčskolalb.cz
7.B Mgr. Hana Burešová buresova.hanazavináčskolalb.cz
8.A Mgr. Ing. Veronika Teichmanová teichmanova.veronikazavináčskolalb.cz
8.B Mgr. Lucie Svobodová svobodova.luciezavináčskolalb.cz
9.A  Mgr. Ivan Čermák cermak.ivanzavináčskolalb.cz
9.B Mgr. Stanislav Kořan koran.stanislavzavináčskolalb.cz
učitelka Bc. Adéla Dušková duskova.adelazavináčskolalb.cz
učitelka Dita Sekyrková sekyrkova.ditazavináčskolalb.cz

školní družina

školní družina Bc. Hynková Martina hynkova.martinazavináčskolalb.cz
školní družina Eva Bartoňová bartonova.evazavináčskolalb.cz
školní družina Mgr. Bandžuchová Naďa bandzuchova.nadazavináčskolalb.cz

Asistentky pedagoga

asistentka pedagoga Mgr.Šarmová Martina zavináčskolalb.cz
asistentka pedagoga Csoková Monika zavináčskolalb.cz
asistentka pedagoga Nečasová Sandra zavináčskolalb.cz

 

 

 

 

 

E-mail na zaměstnance školy je                  prijmeni.jmenozavináčskolalb.cz

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.