ceny

Úhrada stravného:

Úhrada stravného je formou převodu z účtu strávníkových rodičů na účet ŠJ. Jídelna nepřijímá hotovost za stravné.

Každý strávník (rodiče žáka) si zařídí trvalý příkaz k úhradě ze svého účtu (na 10 školních měsíců je první splátka v srpnu, poslední v květnu) s těmito údaji:

 1. ve prospěch účtu č. 19-2512500227/0100 (účet školní jídelny u KB Pardubice)
 2. variabilní symbol: rodné číslo strávníka
 3. konstantní symbol: 0558 – převod mezi účty
 4. splatnost: k 20. dni předcházejícího měsíce(tj. k 20.8. na září)
 5. částka: měsíční záloha pro věkové kategorie – nikoliv pro třídy!

  Podle vyhlášky č.107/2005Sb. o školním stravování – příloha č.2,jsou do věkových skupin zařazováni strávníci na dobu celého školního roku, ve kterém tohoto věku dosahují (školní rok = 1.9. – 31.8.)

  - strávníci 6 - 10 let 484,-Kč (22 dní x 22,--Kč)
  - strávníci 11 - 14 let 528,-Kč (22 dní x 24,--Kč)
  - strávníci 15 a více 550,-Kč (22 dní x 25,--Kč)

  (ceny obědů od 1. 9. 2013)

Vyúčtování je prováděno 1x ročně k 30.6. na konci školního roku. Přeplatky za stravné se vrací na číslo účtu, které je uvedeno na návratce. Změní-li se Váš účet, oznamte změnu vedoucí školní jídelny.

Návratku pro platbu stravného si můžete stáhnout zde (DOC). Vytištěnou a vyplněnou ji odevzdáte vedoucí školní jídelny p. Šoltové popřípadě pošlete emailem na adresu o.soltova@centrum.cz.

Nebude-li k 1. dni nového měsíce na účtu školní jídelny požadovaná záloha, program automaticky vyloučí strávníka. Bez zaplacení zálohy nebude oběd vydán.

Zálohu za stravné na další měsíc, která bude připsána na účet školní jídelny, hodnotí program automaticky jako přihlášení strávníka na další měsíc. Pokud je strávník od 1. dne nového měsíce nemocen, je nutné obědy odhlásit osobně nebo telefonicky.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.