Cestuj a poznávej

CZ 1.07/1.1.00/56.1837            Cestuj a poznávej

výzva 56

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč
ičo:    72563575

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Hodnocení projektu

 

Projekt Cestuj a poznávej, re. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1837 pozitivně přispěl ke zvýšení kvality počátečního vzdělávání na naší základní škole. Pobyt v jazykovém prostředí studovaného cizího jazyka pro výuku velmi důležitý. O vycestování do Anglie byl mezi žáky velký zájem, navzdory komplikované mezinárodní situaci. Všichni žáci i doprovázející pedagog hodnotili program zájezdu a úroveň výuky kladně.

Čtenářské dílny v šabloně 3 byly v našem vyučování novinkou. Převážná většina žáků si tuto aktivitu brzy oblíbila a čtení se stalo vyhledávanou činností. Nové knihy ve školní knihovně také výrazně zvýšily její návštěvnost. Získané návyky čtenářství budeme nadále rozvíjet.

 

 

 

 

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.