Projekt: Rozvoj technických dovedností na ZŠ

CZ.1.07/1.1.00/57.1093          Rozvoj technických dovedností na ZŠ

 

Škola se účastní projektu v rámci výzvy 57. Škola se rozhodla realizovat šablonu č.1  - Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.  Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.

Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí 15 žáků druhého stupně  devátých tříd ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje
některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní postupy (v případně nutnosti s nákresem výrobku). V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga.

 

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč
ičo:    72563575
Rozpočet na   204 112,00Kč

 

 

 

Projekt byl podpořen z OP VK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.