Škola pro všechny

Škola pro všechny

škola realizuje projekt :

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004033

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva  02_16_022  , Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3.

  • Předpokládané datum zahájení 1.5.2017
  • Předpokládané datum ukončení 30.4.2019

 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení.

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

Plánovaný finanční rozpočet  900 253,- Kč

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.