Vrácení úplaty za dobu přerušení provozu

INFORMACE PRO RODIČE

Vyúčtování úplaty za předškolní vzdělávání za dobu přerušení provozu mateřské školy
Za červenec se úplata nehradí.
Za srpen rodiče by rodiče hradili úplatu za vzdělávání ve výši 190 Kč .
Za dobu přerušení provozu vracíme 737 Kč ( březen 199 Kč, duben 365 Kč, květen 173 Kč) Částku 190 Kč budeme odečítat, proto na srpen nehradíte nic. Celkem bude za každé dítě platící úplatu vráceno 547 Kč.
Tuto částku si vyzvedněte v hotovosti u zástupkyně ředitele Anety Burešové ve dnech

 10 a 11.6.2020 od 16 do 17 hodin v kanceláři mateřské školy.