Informace pro rodiče k opatřením školy a provozním podmínkám vzhledem ke COVID 19

31.08.2020

Informace pro rodiče k opatřením školy a provozním podmínkám vzhledem ke COVID 19

  • Informovat třídní učitelku o důvodu absence (viz školní řád)
  • Zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy v případě, že dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19 nebo jiného infekčního onemocnění(školní řád)
  • V případě příznaků COVID - 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
  • V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.
  • Do mateřské školy nemohou vstoupit osoby (zaměstnanci, děti, ostatní osoby) s příznaky infekčního onemocnění ( rýma, kašel, průjem, teplota, vyrážka atd.)

Vstup do třídy bude povolen pouze 1 doprovázející osobě na dobu nezbytně nutnou k předání/ vyzvednutí dítěte ve třídě ( osobně u p. učitelky), a to jen u nově nastupujících dětí. Po dobu adaptace - tj. měsíc září.

Před vstupem do šatny dětí si doprovázející osoba umyje ruce dezinfekcí.

Před předáním dítěte p. učitelce dohlédne doprovázející osoba na důkladné umytí rukou dítěte mýdlem po dobu minimálně 20 sekund.

Pro dítě přineste do mateřské školy 1 roušku v sáčku (podepsanou) pro případ nutnosti izolace dítěte do příchodu zákonného zástupce( do 4.9.2020).

Pro bezpečnost vašich dětí a zaměstnanců školy provádíme ve zvýšené míře dezinfekci všech prostor školy, včetně dezinfekce ozonovým generátorem. Dbejte prosím na dodržování pokynů k provozu mateřské školy, děkujeme za spolupráci.