Obnovení provozu školní jídelny od  6.4.2021

31.03.2021

Provoz školní jídelny bude obnoven od 6.4.2021

Vážení rodiče, oznamujeme, že školní jídelna bude opět v provozu od 6.4.2021.

V době uzavření školky mají děti nárok na odběr obědů (bez svačin).

Pokud máte o tuto službu zájem, zavolejte vedoucí jídelny p. Šoltové na číslo 773 931 203. Nahlásíte celé jméno dítěte a třídu MŠ, datum od kterého chcete obědy odebírat.
Oběd na 6.4.2021 objednejte do 7.00 hodin. Oběd dostanete do jednorázového jídlonosiče (zajišťuje jídelna).
Oběd musíte vyzvednout v čase od 11.00 do 11.30 hodin. Pokud máte děti i ve škole, vyzvedněte oběd v čase určeném pro školku i školním dětem. Jídelníček bude na webu školy. Obědy se vydávají ze dveří jídelny od parkoviště (vedle kontejneru).