POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

18.10.2021

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKU

1..11.2021. -  SCHŮZKY TŘÍD a A D

2.11.2021 - SCHŮZKA TŘÍDY B

3.11.2021  - SCHŮZKA TŘÍDY C

SCHŮZKY ZAČÍNAJÍ  OD 17 HODIN NA TŘÍDÁCH  DLE ROZPISU


PROGRAM

  • ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍPLÁNOVANÉ AKCE PRO DĚTI A VEŘEJNOST - ORGANIZACE
  • INFORMACE Z KLUBU RODIČŮ - ROZPOČET, PŘÍSPĚVKY, SBĚR PAPÍRU
  • RŮZNÉ,DISKUSE

PROSÍME O ÚČAST JEDNOHO Z RODIČŮ. PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ ( NASAZENÝ RESPIRÁTOR/ROUŠKU)

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ TŘÍDNÍ UČITELKY