Plavání dětí přerušeno do 3.11.2020

Informace k předplavecké výuce předškolních dětí ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče, nabízíme Vám účast vašich dětí na předplavecké výuce v Plavecké škole Pardubice

Předplavecká výuka se týká předškolních dětí z odd. D a A

Náklady na 10 lekcí (lekce 45 minut) předplavecké výuky činí 700,-Kč za dítě

Cena za dopravu 10x Pardubice a zpět + čekací doba činí 500,-Kč za dítě

Celková cena za předplavecký kurz je 1 200,0 Kč za dítě

( budou vybírat p. učitelky na třídě 7.9.2020 v pondělí - prosím připravte si přesnou částku)

Pokud by byl malý zájem a přihlásilo se méně než 15 dětí ze třídy, výuku bychom zrušili kvůli vysokým nákladům na dopravu.

Pokud se dítě nemůže ze zdravotních důvodů (potvrzených lékařem) zúčastnit více jak 50% docházky, kurzovné se za zmeškané lekce vrací. Cena za dopravu ne.

Termíny lekcí - vždy v úterý

září 08.09.2020 15.09.2020 22.09.2020 29.09.2020

říjen 06.10.2020 13.10.2020 20.10.2020 27.10.2020

listopad 03.11.2020 10.11.2020

Na předplaveckou výuku se bude jezdit vždy v úterý. Svačinu vozíme z MŠ, děti mají vlastní pití, popřípadě malou sušenku. S sebou budou mít plavky a ručník v igelitové tašce a v batohu ( v případě nutnosti plavecké brýle nebo koupací čepici).

  1. Skupina 8.15 - 9.00 h

  2. skupina 9.00 - 9.45 h

Odjezd od mateřské školy bude v 7.25 hodin

Návrat v 10,30 hodin

Přihlásit na výuku můžete dítě u p. učitelky na třídě.

Mgr. Aneta Burešová