Provozní opatření k 1.9.2021

31.08.2021

Pokyny pro rodiče a doprovázející osoby

PŘI PŘÍCHODU DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY MUSÍ MÍT DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBA RESPIRÁTOR/ROUŠKU

POUŽIJTE DEZINFEKCI NA RUCE

DORŽUJTE VZDÁLENOSTI CCA 2 METRY

V ŠATNĚ DĚTÍ MOHOU BÝT MAXIMÁLNĚ 2 DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY SOUČASNĚ - VZHLEDEM K VELIKOSTI MÍSTNOSTI

V ŠATNĚ DĚTÍ SE ZDRŽUJTE NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU K PŘEVLÉKNUTÍ DÍTĚTE

PŘED PŘEDÁNÍM DÍTĚTE DOHLÉDNĚTE NA DŮKLADNÉ UMYTÍ RUKOU MÝDLEM ( 20-30 SEKUND)

DĚTEM NEDÁVEJTE ŽÁDNÉ HRAČKY Z DOMOVA NEBO PLYŠÁKY.

NEVSTUPUJTE DO TŘÍD, DĚTI PŘEDÁVEJTE TŘÍDNÍ UČITELCE ZE ŠATNY DO TŘÍDY

9. PYŽAMKA VYMĚŇUJTE 1 X TÝDNĚ.

10. V AREÁLU ŠKOLKY NEMUSÍ MÍT DĚTI A UČITELKY ROUŠKU

11. DĚTI S PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NEMOHOU BÝT PŘIJATÉ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

12. PO DOBU PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY DO SE MUSÍME ŘÍDIT POKYNY MŠMT A OPATŘENÍM MZČR

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE DODRŽOVÁNÍM TĚCHTO PRAVIDEL.

ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY