ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

21.06.2021

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/22

Na školní rok 2020/21 je stanovena úplata za vzdělávání na částku 380 Kč.

Placení úplaty se dále řídí směrnicí o úplatě za vzdělávání. Stanovenou částku jsou rodiče povinni uhradit do 20. dne předcházejícího měsíce. Platba na měsíc září tedy musí proběhnout do 20.srpna.

Úplatu za vzdělávání neplatí děti v posledním ročníku před nástupem do školy a děti

s odkladem školní docházky ( vyhláška o předškolním vzdělávání).

Číslo účtu 19 - 2512110237/ 0100

Variabilní symbol již není rodné číslo, ale do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a třídu.