Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/20

Placení úplaty se řídí směrnicí o úplatě za vzdělávání. Stanovenou částku jsou rodiče povinni uhradit do 20. dne předcházejícího měsíce. Platba na měsíc září tedy musí proběhnout do 20.srpna. Úplatu za vzdělávání neplatí děti v posledním ročníku před nástupem do školy a děti s odkladem školní docházky ( vyhláška o předškolním vzdělávání). Číslo účtu 19 - 2512110237/ 0100 Variabilní symbol již není rodné číslo,ale do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte

Na školní rok 2019/20 je stanovena úplata za vzdělávání na částku 365 Kč.