Obnovení provozu mateřské školy a testování dětí

12.04.2021

Informace k obnovení provozu mateřské školy od 12.4.2021

Dle nařízení vlády ČR bude vzdělávání dětí organizováno takto

  • Děti jsou rozdělené do skupin ( třídy jsou půlené)

Třída A /B

Třída D/C

Jmenný seznam v příloze.

Skupiny jsou doplňovány do počtu max. 15 dětí dětmi rodičů pracujících v IZS, pokud mají o docházku dítěte zájem.

Tyto skupiny jsou neměnné ( platí i odpoledne), rozdělení dětí do skupin je rodičům zaslán.

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

  • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní, potvrzení od lékaře
  • "byly na testech" v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin, - přinést potvrzení
  • jsou očkované (což děti nejsou).
  • jsou dětmi mateřských škol při zdravotnickém zařízení

Testování dětí

Bude probíhat v pondělí a ve středu. Pokud dítě přijde až v jiný den, bude individuálně testováno. Testování bude provedeno na terase zahrady před třídou, kam dítě bude chodit. Informujte mateřskou školu o docházce dítěte, abychom se mohli na individuální test připravit.

Testování v pondělí a ve středu bude probíhat na spojovací chodbě dle pokynů - informace na hlavní nástěnce.

Testování provádí zákonný zástupce pod dohledem zaměstnance školy.

Otestované dítě s negativním výsledkem ( potvrzení na lístku, který vám dá zaměstnanec školy dohlížející na testování) pokračuje do třídy (podle rozdělení do skupin).

Otestované dítě s pozitivním výsledkem, odchází s protokolem pro hygienu a musí se objednat na test PCR .

V příloze je letáček s postupem při negativním testu a pozitivním testu.

Rodiče mohou mít vlastní test a otestovat dítě ve školce - test musí být na seznamu schválených testů MZČR. Rodiče předloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  - lze vyplnit ve školce.

Doporučení :

Nechte si v testovací den dostatek času - musíte počkat na výsledek testu s dítětem.

Doporučujeme vyzkoušet doma výtěr ,,nanečisto" vatovou tyčinkou, aby si děti zvykly na pocit cizího tělesa v nose.

Prohlédněte si instruktážní video na webu Základní školy. 

Na vycházku po městě budou mít děti roušku - chirurgickou, nechte v šatně u věcí dítěte.