AJ, skupina p. uč. Sekyrkové: Test - must/mustn´t

Přeložte:

 
1. Musíš si zout boty.
2. Nesmíte vstupovat na trávník.
3. Nesmíš mít zpoždění.
4. Musíte se připoutat.
5. Nesmíš používat mobilní telefon.
6. Musíš zastavit.
 
 
Odpovědi:
1. You must take your shoes off.
2.You mustn´t step on the grass.
3. You mustn´t be late.
4. You must wear your seatbelt.
5. You mustn´t use your mobile phone.
6. You must stop.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.