AJ ADVERBS - TEST (pátek 2.12.)

Doplň do textu správné slovo – přídavné jméno / příslovce

1 I can´t hear you. You speak q_________ . Please, speak l_________ .

2 You aren´t happy. You look m________. 

3 I can´t play tennis. I play it very b_________.

4 He is good at swimming. He can swim very w__________. 

5 A cheetah can run very f____________.   

6 I am not a good driver. I drive my car very s____________ .

7 This soup tasted h___________ . I didn´t like it. 

8  That exercise was very easy. I did it e_____________ .

 

Přelož.

1   Umím běhat rychle.

2   Dělám DÚ snadno

3   Čtu knihy pomalu

4   Umím hrát košíkovou dobře

5   Řídím auto bezpečně

6   Můj kamarád mluví anglicky špatně...

 7   Zpíváme hlasitě

8   Sedíme ve třídě potichu

9   Kim umí tancovat krásně

10 Píšu testy pečlivě

 

Vyber do věty správné slovo.

He's a ___ driver.  (dangerous / dangerously)
 

He ate his dinner very ___.    (quick / quickly)
 

She's a ___ speller.   (bad / badly)
 

___ the wind changed directions.   (Sudden / Suddenly)
 

Please try to be more ___.   (careful / carefully)
 

He walks so ___ in those boots.  (heavy / nesvily)
 

She plays the piano ___. (perfect / perfectly)
 

He is a ___ talker, but he never listens.  (quick / quickly)
 

She writes very ___.  (bad/ badly)
 

There was a ___ noise last night. Did you hear it? (loud / loudly)
 

She's a ___ driver, I think.  (careful / carefully)
 

He speaks so ___ that I can't understand him.  (fast / fastly)

She is an opera singer. She sings ___    (beautiful / beautifully)

Driving at night can be very ___.    (dangerous / dangerously)

Mary is a ___ swimmer.  (slow / slowly)
 

Andrew plays the piano ___.  (beautiful / beautifully)
 

Mrs. Thompson sews ___.  (quick / quickly)
 

Mr. Garcia speaks ___.  (loud / loudly)
 

His kids are ___ students.  (good / well)
 

Joanna sings ___. (awful / awfully)
 

Faye writes ___.  (neat / neatly)
 

Douglas and Hannah are ___ students.  (bad / badly)
 

Jessica is a ___ basketball player. (good / well)
 

Patty doesn't cook ___.  (good / well)
 

Mr. Lopez is not a ___ policeman. (careful / carefully)
 

Those girls talk ___.  (inteligent / intelligently)
 

I don't think I am a ___ athlete.  (bad / badly)

 

ŘEŠENÍ

Doplň do textu správné slovo – přídavné jméno / příslovce

1 I can´t hear you. You speak quietly . Please, speak loudly .

2 You aren´t happy. You look miserably

3 I can´t play tennis. I play it very badly.

4 He is good at swimming. He can swim very well

5 A cheetah can run very fast.   

6 I am not a good driver. I drive my car very slowly .

7 This soup tasted horribly . I didn´t like it. 

8  That exercise was very easy. I did it easily .

 

Přelož.

1   I can run fast.  

2   I do homework easily.

3   I read books slowly.

4   I can play basketball well.

5   I drive a car safely.

6   My friend speaks English badly.

7   We sing loudly.

8   We sit in the classroom quietly.

9   Kim can dance beautifully.

10 I write tests carefully.

 

Vyber do věty správné slovo.

He's a dangerous driver. 


He ate his dinner very quickly.

She's a bad speller.  

 

Suddenly the wind changed directions.
 

Please try to be more careful.  

He walks so heavily in those boots. 
 

She plays the piano perfectly.
 

He is a quick talker, but he never listens. 
 

She writes very badly.
 

There was a loud noise last night. Did you hear it?

She's a careful driver, I think. 

He speaks so fast that I can't understand him. 

She is an opera singer. She sings beautifully.

Driving at night can be very dangerous

Mary is a slow swimmer. 

Andrew plays the piano beautifully.
 

Mrs. Thompson sews quickly.
 

Mr. Garcia speaks loudly.
 

His kids are good students. 

Joanna sings awfully.
 

Faye writes neatly.
 

Douglas and Hannah are bad students. 
 

Jessica is a good basketball player.

Patty doesn't cook well
 

Mr. Lopez is not a careful policeman.

Those girls talk intelligently.
 

I don't think I am a bad athlete.

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.