AJ FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE (TEST - úterý 15.11.)

Přelož.

 1. Někdy se dívám na televizi odpoledne.
 2. Nikdy neřídím auto.
 3. Často mu pomáhám.
 4. Obvykle jezdím autobusem.
 5. Normálně vstávám v 6:25.
 6. Vždy jsem šťastná.
 7. Můj kamarád je často smutný.
 8. Jsme někdy nemocní.
 9. Nikdy nejsem naštvaný.
 10. Obvykle jsme doma.
 11. Obvykle jsou velmi příjemní.
 12. Joe nechodí často do kina.
 13. Můžeš mi někdy pomoci?
 14. Obědváš vždy?
 15. Někdy to nemůže udělat.
 16. Obvykle čtu bez brýlí.
 17. Byli jsme vždy šťastní.
 18. Naše auto se často porouchává.
 19. Tom jezdí vždy do práce autem.
 20. Byli jsme někdy unavení.
 21. Díváš se často na televizi večer?
 22. Nikdy si nemůžu zapamatovat její jméno.
 23. Obvykle mám hlad.
 24. Někdy čekáme dlouho na autobus.
 25. Ann nikdy nekouří.
 26. Hraje často na klavír?
 27. Ona nepije často čaj.
 28. Ten hotel je vždy velmi drahý.
 29. Navštěvuješ ji často?
 30. Obvykle nebývá doma.

ŘEŠENÍ.

 1. I sometimes watch TV in the afternoon.
 2. I never drive a car.
 3. I often help him.
 4. I usually take the bus.
 5. I normally get up at twenty-five past six.
 6. I am always happy.
 7. My friend is often sad.
 8. We are sometimes ill.
 9. I am never angry.
 10. We are usually at home.
 11. They are usually very nice.                      
 12. Joe doesn´t often go to the cinema.         
 13. Can you sometimes help me?                  
 14. Do you always have lunch?                     
 15. She can´t sometimes do it.
 16. I usually read without glasses.                
 17. We were always happy.                           

      18. Our car often breaks down.                     

      19. Tom always goes to work by car.         

      20. We were sometimes tired.                    

      21. Do you often watch TV in the evening?                                                                

      22. I can never remember her name.          

      23. I am usually hungry.                             

      24. We sometimes wait a long time for the bus.     

      25. Ann never smokes.                               

      26. Does she often play the piano?             

      27. She doesn´t often drink tea.

      28. The hotel is always very expensive.

      29. Do you often visit her?

      30. She isn´t usually at home. 

 

Your English teacher :-)

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.