AJ - HAVE TO (TEST - pátek 16.12.)

Přelož.

Musím vstávat v 5 hodin.

Nemusíte nám pomáhat.

Musíš jít nakoupit?

Nemusím pracovat na zahradě.

Ona musí vařit večeři.

Náš pes musí spát v hale.

Musíš se učit?

Musí tvůj bratr dělat DÚ?

Nemusíme psát ten test.

Musíš chodit do školy?

Musí tvůj tatínek pracovat o víkendu?

Nemusím je navštívit.

Ona musí jít do kina.

 

 

ŘEŠENÍ

I have to get up at 5 o´clock.

You don´t have to help us.

Do you have to go shopping?

I don´t have to work in the garden.

She has to cook dinner.

Our dog has to sleep in the hall.

Do you have to learn?

Does your brother have to do homework?

We don´t have to write the test.

Do you have to go to school?

Does your dad have to work at the weekend?

I don´t have to visit them.

She has to go to the cinema.

 

Your English teacher A.Dušková :-)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.