AJ LEKCE 15-21 (TEST čtvrtek 4.5.)

1.    DOPLŇ, ČÍ VĚCI TO JSOU.

 

      ….…. ruler is long. (Jane)   ……. ruler is short. (Kev)

      ….…. ruler is grey. (Jim)     ……. ruler is green. (Bob)

2.    NAPIŠ KRÁTKOU ODPOVĚĎ.

Is there a board in your classroom? ………………………….

Are there three computers in your classroom? ………………

Is there a bed in your classroom? ……………………………

Are there school bags in your classroom? …………………..

3.    PORAĎ, JAK ZÍSKAT TYTO BARVY.

I need grey.        .…………………………………………….

I need orange.    ……………….……………………………..

I need green.      ……………………………………………...

    4. DOPLŇ have NEBO has A PŘIŘAĎ ČESKÝ VÝZNAM.

         you …………………...got                          tyto děti mají

         the kid ………………..got                          my máme

         John …………………. got                         oni mají

         we  …………………..  got                         ty máš, vy máte

         these kids ……….…..   got                         to dítě má

         they ……………….....  got                         John má

5.    NAPIŠ ANGLICKY.

hrnek mléka ……………………………………….

lžička soli    ………………….…………………….

pánev vody   …………….………………………….

talíř špaget  ………..……………………………….

 

6.    ODPOVĚZ, KDE JSOU TI LIDÉ.

My dad is taking off his shoes. Where is he?

……………………………………………........

You are playing with your toys. Where are you?

…………………………………………………

Mum is washing her face. Where is she?

…………………………………………………

They are watching TV. Where are they?

…………………………………………………

7.    NAPIŠ OTÁZKY K ODPOVĚDÍM.

………………………………………………… ?

                                     My name is Amy Green.

         ………………………………………………… ?

                                               I am from the UK.

         ………………………………………………… ?

                                                  I live in London.

         ………………………………………………… ?

                                                    231, Sun Street

         …………………………………………………. ?

                                                                  112 15

         …………………………………………………. ?

                                                         718 768 705

8.    ODPOVÍDEJ PODLE SKUTEČNOSTI.

Can a fish run? ………………….……

Can a dog sing? ………………………

Can a cat jump? ………………………

Can a mouse type? ……………………

Can a budgie fly? …………………..…

Can a horse walk? ……………………

 

1.    DOPLŇ, ČÍ VĚCI TO JSOU.

 

     Jane´s ruler is long.    Kev´s ruler is short.

     Jim´s ruler is grey.      Bob´s ruler is green.

2.    NAPIŠ KRÁTKOU ODPOVĚĎ.

Is there a board in your classroom? Yes, there is.

Are there three computers in your classroom? No, there aren´t.

Is there a bed in your classroom? No, there isn´t.

Are there school bags in your classroom? Yes, there are.

3.    PORAĎ, JAK ZÍSKAT TYTO BARVY.

I need grey.        Mix black and white.

I need orange.    Mix yellow and red.

I need green.      Mix blue and yellow.

    4. DOPLŇ have NEBO has A PŘIŘAĎ ČESKÝ VÝZNAM.

         you have got                          ty máš, vy máte

         the kid has got                       to dítě má  

         John has got                          John má

         we have got                           my máme

         these kids have got                tyto děti mají       

         they have got                         oni mají

 

5.NAPIŠ ANGLICKY.

hrnek mléka -  a mug of milk

lžička soli  - a teaspoon of salt

pánev vody – a pan of water

talíř špaget – a plate of spaghetti

 

6.ODPOVĚZ, KDE JSOU TI LIDÉ.

My dad is taking off his shoes. Where is he?

He is in the hall.

You are playing with your toys. Where are you?

I am in the bedroom.

Mum is washing her face. Where is she?

She is in the bathroom.

They are watching TV. Where are they?

They are in the living room.

 

    7. NAPIŠ OTÁZKY K ODPOVĚDÍM.

What´s your name?

                                     My name is Amy Green.

         Where are you from?

                                               I am from the UK.

         Where do you live?

                                                  I live in London.

         What´s your address?

                                                    231, Sun Street

         What´s your post code?

                                                                  112 15

         What´s your phone number?

                                                         718 768 705

 

8. ODPOVÍDEJ PODLE SKUTEČNOSTI.

Can a fish run? No, it can´t.

Can a dog sing? No, it can´t.

Can a cat jump? Yes, it can.

Can a mouse type? No, it can´t.

Can a budgie fly? Yes, it can.

Can a horse walk? Yes, it can.

 

 

Your English teacher A.Dušková :-)

    

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.