AJ LEKCE 2 (TEST - úterý 16.5.)

 

1 Doplň přítomný čas prostý / průběhový

 

1 We ……………………. him very often. (not see)

2 When ………………. Jane usually ……………. ? (get up)

3 Lucy ……………………. her teeth at the moment. (not clean)

4 Look! He …………………… the shop. (leave)

5 Quiet please! I …………………… a test. (write)

6 Every Saturday they ………………… their grandparents. (visit)

7 I ……………………… anything at the moment. (not do)

8 She usually …………………… the bus to school. (take)

9 She can´t help you because she ……………………. (sleep)

10 He ……………………. to school at the weekend. (not go)

 

 

2 Přelož (like + -ing)

 

1 Nemá ráda vaření.

2 Mám rád čtení.

3 Nemáme rádi mytí nádobí.

4 Můj kamarád rád jezdí na kole.

5 Jejich bratři rádi kreslí.

6 Ted nerad chodí do kina.

7 Mám rád nakupování.

8 Nerad dělá DÚ.

9 Ráda hraje golf.

10 Jejich maminka nerada řídí auto.

 

 

3 Doplň spojku „and / but / because“

 

In my free time I read books ………..I play tennis.

He is happy ………….he got a nice present.

We are hungry …………we have nothing to eat.

I must go to the shop ……………we need some bread.

They have got two dogs …………….three cats.

I like listening to music …………I like cooking.

He wants to play golf ………….he can´t.

He is not good at playing tennis ……………he can´t hit the ball.

 

 

4 Doplň správný tvar „to be going to“ a tvoř tak věty o tom, co se chystají udělat.

 

1 Paul ………………….. (ride) a bike

2 Joe and Jim …………………. (buy) a new car

3 I ………………………………. (not read) the book.

4 His friend ……………………… (learn) English.

5 Children …………………… (walk) to school.

 

 

ŘEŠENÍ

 

1

 

1 We don´t see  him very often.

2 When does Jane usually get up?

3 Lucy isn´t cleaning her teeth at the moment.

4 Look! He is leaving the shop.

5 Quiet please! I am writing a test.

6 Every Saturday they visit their grandparents.

7 I am not doing anything at the moment.

8 She usually takes the bus to school.

9 She can´t help you because she is sleeping.

10 He doesn´t go to school at the weekend.

 

 

2

 

1 She doesn´t like cooking.

2 I like reading.

3 We don´t like washing up.

4 My friend likes riding a bike.

5 Their brothers like drawing.

6 Ted doesn´t like going to the cinema.

7 I like shopping.

8 He doesn´t like doing homework.

9 She likes playing golf.

10 Their mum doesn´t like driving a car.

 

 

3

 

In my free time I read books and I play tennis.

He is happy because he got a nice present.

We are hungry but we have nothing to eat.

I must go to the shop because we need some bread.

They have got two dogs and three cats.

I like listening to music and I like cooking.

He wants to play golf but he can´t.

He is not good at playing tennis because he can´t hit the ball.

 

4

 

1 Paul is going to ride a bike

2 Joe and Jim are going to buy  a new car

3 I am not going to read the book.

4 His friend is going to learn English.

5 Children are going to walk to school.

 

Your English teacher A.Dušková :-)

 

 

 

 

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.