AJ LEKCE 24 (PROCVIČOVÁNÍ)

Přelož.

1 Moje sestra vstává v 6 hodin.

2 Jane obědvá ve škole.

3 Tom a Ben mají rádi sport.

4 Jeho bratr hraje tenis v pondělí.

5 Moji kamarádi plavou každé odpoledne.

6 Jim dělá DÚ ve škole.

7 Náš pes běhá každý den.

8 Její kočka pije mléko každé ráno.

9 Jane sleduje televizi večer.

10 Moje maminka chodí domů v 5 hodin.

 

Podle tabulky do vět doplň správný tvar slovesa: play – plays – don´t play – doesn´t play

 

 

darts

tennis

ice hockey

basketball

football

cards

Joe

v

x

x

v

x

v

Jack

x

v

x

x

v

v

Paul

x

x

v

v

x

v

 

Joe …..… tennis. Paul ……. ice hockey but he ……. football. Joe ……….. darts but Jack and Paul ………… darts. Jack ………… ice hockey. Joe, Jack and Paul ………. cards. Joe and Paul …………… tennis. Jack ………… tennis. Paul and Joe …………. basketball.

 

ŘEŠENÍ

1 My sister gets up at six o´clock.

2 Jane has lunch at school.

3 Tom and Ben like sport.

4 His brother plays tennis on Monday.

5 My friends swim every afternoon.

6 Jim does homework at school.

7 Our dog runs every day.

8 Her cat drinks milk every morning.

9 Jane watches TV in the evening.

10 My mum goes home at 5 o´clock.

 

Joe doesn´t play tennis. Paul plays ice hockey but he doesn´t play football. Joe plays darts but Jack and Paul don´t play darts. Jack doesn´t play ice hockey. Joe, Jack and Paul play cards. Joe and Paul don´t play tennis. Jack plays tennis. Paul and Joe play basketball.

 

Your English teacher A.Dušková :-)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.