AJ Minulý čas průběhový / prostý - procvičování (TEST - čtvrtek 25.1.)

1  Když jsem se díval na televizi, náš pes vběhl do obývacího pokoje.

2  Potkal jsem svého kamaráda, když jsem přecházel ulici.

3  Když jsme večeřeli, tak přijela naše teta.

4  Šel jsem do kina, když se to stalo.

5  Když jsem jel na kole, něco mě udeřilo do hlavy.

6  Odeslala ten e-mail, zatímco jsem vařil.

7  Zatímco jste spali, někdo ukradl vaše auto.

8  Když pracoval na zahradě, někdo mu rozbil okno.

9  Zatímco si děti hrály, maminka upekla dort.

10 Ben opravoval auto, když zazvonil telefon.

11 Když jsem se koupal, někdo přišel ke dveřím.

12   Zatímco můj kamarád obědval, napsal jsem si DÚ.

13 Když jsem utíkal do obchodu, ztratil jsem peníze.

14 Když jsem si hrál se psem, tvůj bratr mi opravil kolo.

15 Poslouchali jsme rádio, když mi kočka skočila na kolena.

16 Když prostírali stůl, začalo pršet.

17 Rozbila hrnek, když myla nádobí.

18 Zatímco jste si povídali, snědla vaši svačinu.

19 Našel ten dárek, když se chystal do školy.

20 Když jsme psali test, někdo zaťukal na dveře.

 

 

ŘEŠENÍ

1  When I was watching TV, our dog ran into the living room.

2  I met my friend when I was crossing the street.

3  When we were having dinner, our aunt arrived.

4  I was going to the cinema, when it happened.

5  When I was riding my bike, something hit my head.

6  She sent the e-mail while I was cooking.

7  While you were sleeping, somebody stole your car.

8  When he was working in the garden, somebody broke his window.

9  While the children were playing, their mum baked a cake.

10   Ben was repairing the car, when the phone rang.

11 When I was having a bath, somebody came to the door.

12 While my friend was having lunch, I wrote my homework.

13 When I was running to the shop, I lost my money.

14 When I was playing with the dog, your brother repaired my bike.

15 We were listening to the radio, when the cat jumped on my knees.

16 When they were setting the table, it started to rain.

17 She broke a mug, when she was washing up.

18 While you were talking, she ate your snack.

19 He found the present, when he was getting ready for school.

20 When we were writing a test, somebody knocked at the door.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.