AJ MINULÝ ČAS (TEST - pátek 3.3.)

Přelož.

1 Koupil nový dům před rokem.

   Nekoupil nový dům před rokem.

   Koupil nový dům před rokem?

  

2 Její maminka uvařila tu dobrou večeři.

   Její maminka neuvařila tu dobrou večeři.

   Její maminka uvařila tu dobrou večeři?

 

3 Pomáhal rodičům na zahradě o víkendu.

   Nepomáhal rodičům na zahradě o víkendu.

   Pomáhal rodičům na zahradě o víkendu?

 

4 Před měsícem jsme ho navštívili.

   Před měsícem jsme ho nenavštívili.

   Navštívili jsme ho před měsícem?

 

5 Viděl jsem je před pěti dny.

   Neviděl jsem je před pěti dny.

   Viděl jsem je před pěti dny?

 

6 Můj bratr je potkal včera.

   Můj bratr je nepotkal včera.

   Potkal je můj bratr včera?

 

7 Psali jsme ten test minulý týden.

   Nepsali jsme ten test minulý týden.

   Psali jsme ten test minulý týden?

 

8 Udělal jsem domácí úkol před hodinou.

   Neudělal jsem domácí úkol před hodinou.

   Udělal jsem domácí úkol před hodinou?

 

9 Minulý rok jsme vyhráli tu soutěž.

   Minulý rok jsme nevyhráli tu soutěž.

   Vyhráli jsme tu soutěž minulý rok?

 

10 Rozbili to okno minulou sobotu.

     Nerozbili to okno minulou sobotu.

     Rozbili to okno minulou sobotu?

 

 

1 He bought a new house one year ago.

   He didn´t buy a new house one year ago.

   Did he buy a new house one year ago?

 

2 Her mum cooked the delicious dinner.

   Her mum didn´t cook the delicious dinner.

   Did her mum cook the delicious dinner?

 

3 He helped his parents in the garden at the weekend.

   He didn´t help his parents in the garden at the weekend.

   Did he help his parents in the garden at the weekend?

 

4 We visited him one month ago.

   We didn´t visit him one month ago.

   Did we visit him one month ago?

 

5 I saw them five years ago.

   I didn´t see them five years ago.

   Did I see them five years ago?

 

6 My brother met them yesterday.

   My brother didn´t meet them yesterday.

   Did my brother meet them yesterday?

 

7 We wrote the test last week.

   We didn´t write the test last week.

   Did we write the test last week.?

 

8 I did my homework one hour ago.

   I didn´t do my homework one hour ago.

   Did I do my homework one hour ago?

 

9 We won the competition last year.

   We didn´t win the competition last year.

   Did we win the competition last year?

 

10 They broke the window last Saturday.

     They didn´t break the window last Saturday.

     Did they break the window last Saturday?

 

Your English teacher A.Dušková :-)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.