AJ Minulý čas (test - středa 28.2.)

Přelož.

Můj bratr otevřel oči.

Její bratr neotevřel oči.

Jeho kamarád zavřel okno.                                      

Náš kamarád nezavřel dveře.                                  

Děti tancovaly                                                  

Náš učitel netancoval.                                      

Chlapci hráli fotbal.                                         

Dívky nehráli košíkovou.

Já jsem studoval.

Můj bratr nestudoval.

Ona udělala domácí ůkol.                                

Oni neudělali domácí úkol.                              

Její pes skočil na stůl.                                        

Naše kočka nespala.                                         

Moje maminka uvařila oběd.                           

Koupil jsem si nové auto před týdnem.

Otevřela dveře před hodinou.

Nerozbil to okno.

Udělali snídani.

Ty jsi to napsal.

Nečetla tu knihu.

Tom přišel v 5 hodin.

Můj bratr snídal před hodinou.

Zavřela jsem okna před 5 minutami.

Sledoval jsi televizi.

Nakrájela ten dort.

Nenakrájela  ten chleba.

Vyrobil papírové letadlo.

Nevyrobil papírové auto.

Šla do kina.

Nešla do divadla.

Dali jsme mu dárek.

Nedali jsme mu tu velkou krabici.

Vzala si novou tašku.

Nevzala si tu starou tašku.

Přišel v 5 hodin.

Nepřišel v 6 hodin.

Podívala se na něj.

Nepodívala se na ni.

 

 

Byl jsem ve škole.

Nebyl jsem doma.

Byla šťastná.

Nebyla smutná.

Byli jsme na prázdninách.

Nebyli jsme v Praze.

 

 

Řešení.

 

 

My brother opened his eyes.

Her brother didn´t open his eyes.

His friend closed the window.

Our friend didn´t close the door.

Children danced.

Our teacher didn´t dance.

Boys played football.

Girls didn´t play basketball.

studied.

My brother didn´t study.

She did homework.

They didn´t do homework.

Her dog jumped on the table.

Our cat didn´t sleep.

My mum cooked lunch.

bought a new car a week ago.

She opened the door an hour ago.

He didn´t break the window.

They made breakfast.

You wrote it.

She didn´t read the book.

Tom came at 5 o´clock.

My brother had breakfast an hour ago.

closed the windows 5 minutes ago.

You watched TV.

She cut the cake.

She didn´t cut the cake.

He made a paper plane.

He didn´t make a paper car.

She went to the cinema.

She didn´t go to the theatre.

We gave him a present.

We didn´t give him the big box.

She took a new bag.

She didn´t take the old bag.

He came at five o´clock.

He didn´t come at six o´clock.

She looked at him.

She didn´t look at her.

 

 

was at school.

wasn´t at home.

She was happy.

She wasn´t sad.

We were on holidays.

We weren´t in Prague.

 

Your English teacher :-)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.