AJ Předpřítomný čas (TEST - čtvrtek 8.2. / pátek 9.2.)

1 Našel svoje ztracené klíče.

2  Už jsi řídil jejich nové auto?

3 Nikdy jsem ji neviděl.

4 Spadla z kola.

5 Umyl nádobí?

6  Snědla snídani

7  Šli spát

8 Můžeme jít ven, protože jsme udělali DÚ.

9  Neumyli jsme nádobí

10  Někdo mi ukradl peníze

11  Koupil jsem si nové auto

12  Neviděl to.

13  Uvařila večeři.

14 Podívej! Někdo nechal tašku ve třídě.

15 On je v nemocnici, protože si zlomil nohu.

16  To je nepořádek! Neuklidil tu místnost.

17 Jsem doma. Neodešla jsem do školy.

18 Už jste jedl můj čokoládový dort?

19 Neviděla ten film.

20 Ostříhali si jejich vlasy.

 

ŘEŠENÍ

1 He has found his lost keys.

2 Have you driven their new car?

3 I have never seen her.

4 She has fallen off her bike.

5 Has he washed up?

6 She has eaten breakfast.

7 They have gone to bed.

8 We can go out because we have done our homework.

9 We haven´t washed up.

10 Somebody has stolen my money.

11 I have bought a new car.

12 He hasn´t seen him.

13 She has cooked dinner.

14 Look! Somebody has left the bag in the classroom.

15 He is in a hospital because he has broken  his leg.

16 It´s a mess! He hasn´t cleaned the room.

17 I am at home. I haven´t gone to school.

18 Have you eaten my chocolate cake?

19 She hasn´t seen the film.

20 They have cut their hair.

 

Your English teacher :-)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.