AJ PŘÍTOMNÝ ČAS + SLOVÍČKA 2A (TEST - pátek 31.3.)

Přelož.

1 Jeho sestra trénuje běh každý den.

2 Nejezdíme na soutěže o víkendu.

3 Její kamarád mě často poráží.

4 Dostáváme hodně narozeninových dárků.

5 Jane nepoužívá tuto golfovou hůl.

6 Jejich tatínek hraje lední hokej ve volném čase.

7 Jezdíte na golfové hřiště autobusem?

8 Oliver někdy netrefí míček.

9 Hraje jeho bratr tu populární hru?

10 Používáš použité věcí?

 

ŘEŠENÍ

 

1 His sister practises running every day.

2 We don´t go to competitions at weekends.

3 Her friend often beats me.

4 We get lots of birthday presents.

5 Jane doesn´t use this (golf) club.

6 Their dad plays ice hockey in his free time.

7 Do you take the bus to the golf course?

8 Oliver doesn´t sometimes hit the ball.

9 Does his brother play the popular game?

10 Do you use second-hand things?

 

Your English teacher A.Dušková :-)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.