AJ PROCVIČOVÁNÍ LEKCE 15 (TEST - středa 22.2.)

Přelož.

1 Robova taška je modrá.

2 Bobova maminka je doma.

3 Kenovo auto je rychlé.

4 Timův kamarád je nemocný.

5 Benova škola je velká.

6 Tomova tužka je na stole.

7 Kevův bratr umí zpívat.

8 Danův pes neumí plavat.

9 Toto je maminčina bunda.

10 Líbí se mi kamarádovo kolo.

11 Na obrázku je tatínkova kniha.

 

ŘEŠENÍ

1 Rob´s bag is blue.

2 Bob´s mum is at home.

3 Ken´s car is fast.

4 Tim´s friend is ill.

5 Ben´s school is big.

6 Tom´s pencil is on the table.

7 Kev´s brother can sing.

8 Dan´s dog can´t swim.

9 This is mum´s jacket.

10 I like my friend´s bike.

11 In the picture there is dad´s book. 

 

Your English teacher A.Dušková :-)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.