AJ PROCVIČOVÁNÍ LEKCE 9-14 (TEST - úterý 31.1.)

1. Napiš, co vidíš na obrázku.

In the picture I can see  ….………….……………………..………………………………………………………………………

 

2. Přelož

já jsem ………………………………….  my nejsme……………………………….

ona je …………………………………...  oni nejsou………………………………..

on není…………………………………..  ty jsi……………………………………...

vy nejste…………………………………  ono je…………………………………….

 

3. K vlajkám přiřaď názvy zemí  (the Czech Republic, the USA, the UK)

4. Přelož

hrnek vody………………………………………. krabice odznaků………………………….……………

taška knih………………………………………... hrnek koktejlu………………………………………...

krabice hraček…………………………………… taška jablek……………………………………………

krabice obrázků…………………………………. krabice samolepek……………………………………..

 

5. Napiš protiklady

small x …………………………...            cheap x ………………………………...

long x ……………………………             slow x ………………………………….

heavy x ………………………..…            dark x …………………………………..

wrong x ………………………..…            new x ………………………………..…

 

6. Doplň popis oblečení.

7. Přelož

Ona je smutná………………………………………………………….………………….

Máme se velmi dobře…………………………………………………….………………..

Je jim špatně……………………………………………………………………………….

On se nemá moc dobře……………………………………………………………………..

Mám rád fotbal. …………………………

Je to legrace. …………………………….

Nemám rád karty. ……………………….

Je to jednoduché. ……………………….

Mám rád šachy. …………………………

Je to obtížné. ……………………………

Nemám rád tuto počítačovou hru. ……….

Je to hloupé. ……………………………..

 

ŘEŠENÍ

1. Napiš, co vidíš na obrázku.

In the picture I can see two apples, one chair, one plane, two balls, twelve bricks, two cats, one bed, one present, one car, two teddy bears and one train.

 

2. Přelož

I am                               we are not (aren´t)

she is                              they are not (aren´t)

he is not (isn´t)              you are

you are not (aren´t)        it is

 

3. K vlajkám přiřaď názvy zemí

    

                     the USA                                     the UK                       the Czech Republic

 

4. Přelož

a mug of water                              a box of badges

a bag of books                               a mug of shake

a box of toys                                  a bag of apples

a box of pictures                            a box of stickers

 

5. Napiš protiklady

big                            expensive

short                         fast

light                          light

right                          old

 

6. Doplň popis oblečení.

7. Přelož

She is sad.

We are very well.

They are sick.

He is not very well.

I like football.

It is fun.

I don´t like cards.

It is easy.

I like chess.

It is difficult.

I don´t like this computer game.

It is silly.

 

Your English teacher A.Dušková :-)

        

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.