AJ PROCVIČOVÁNÍ (TEST - čtvrtek 23.2.)

Součástí písemky bude práce s textem v učebnici na str. 8/cv. 1 + tyto otázky a odpovědi o tobě.

 

1 What´s your name?

2 What´s your surname?

3 Can you spell your surname, please?

4 Where are you from?

5 Where do you live?

6 What´s your address?

7 What´s your postcode?

8 How old are you?

9 When is your birthday?

10 Where were your born?

11 Have you got any brothers or sisters?

12 What are your hobbies?

13 What class are you in?

 

1 My name is Oliver.

2 My surname is Parker.

3 pi: ei a: kei i: a:

4 I am from Great Britain

5 I live in London

6 My address is 67 King Street

7 My postcode is 56GV597

8 I am fifteen.

9 My birthday is on 2 May.

10 I was born in Birmingham.

11 I have got one brother.

12 My hobbies are my pets and sport.

13 I am in class 9K.

 

Your English teacher A.Dušková :-)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.