AJ PROCVIČOVÁNÍ (TEST - pátek 21.4.) skupina p.uč.Duškové

Přelož.

 

1 Měl bys chodit spát dřív.

2 Musíš pomáhat rodičům s domácí prací.

3 Nemusím to udělat teď.

4 Můžeme jít do kina o víkendu.

5 Jejich pes nesmí spát na koberci.

6 Neměla by utratit všechny svoje peníze.

7 Nemusím přijmout tvoji nabídku.

8 Naši kamarádi můžou zůstat doma.

9 Měl by být potichu v knihovně.

10 Nesmíš rozbít tu starou skleničku.

 

 

 

ŘEŠENÍ

 

1 You should go to bed earlier.

2 You must help your parents with housework.

3 I don´t have to do it now.

4 We can go to the cinema at the weekend.

5 Their dog mustn´t sleep on the carpet.

6 She shouldn´t spend all her money.

7 I don´t have to accept your offer.

8 Our friends can stay at home.

9 He should be quiet in the library.

10 You mustn´t break the old glass.

 

Your English teacher A.Dušková :-)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.