AJ PROJECT

Milí deváťáci,  jelikož jsem chybně zadala téma projektu, které jste již dělali, zde je náprava: pro svůj projekt si vyberte jedno z následujících témat:

a) When I was five

Napište souvislý text (150+slov) na dané téma. Inspirovat se můžete článkem v pracovních sešitech (str. 23) nebo úkolem na had to, could a couldn´t, který jste zpracovávali dříve. K projektu připojte fotografii nebo její kopii z vašeho dětství.

b) When my grandmother/grandfather was young

Napište souvislý text (150+slov) na dané téma. Inspirovat se můžete článkem v pracovních sešitech, str. 23. O dané osobě zjistěte kdy a kde se narodila, kde žila, kolik měla členů rodiny, jaké měla dětství, kam chodila do školy, co studovala, kdy se oženila/vdala, jaké měla zaměstnání, kolik měla dětí a co si o životě v té době myslí. K projektu připojte fotografii nebo její kopii z dětství popisované osoby

Datum odevzdání projektu vám posouvám na 20.3.2017

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.