AJ SHOULD, SHOULDN´T - skupina p.u.Duškové (TEST - pátek 7.4.)

Přelož.

1 Měl bys někomu zavolat.

2 Neměl by sis nechávat problémy pro sebe.

3 Neměla by být náladová.

4 Měl bys jim poradit.

5 Měla by to dát do toho bazaru.

6 Neměl by být tak náladový.

7 Měl bys mi říct ten důvod.

8 Nemělo by to být příliš bolestivé.

9 Měl bych dávat pozor ve škole.

10 Neměl by hrát počítačové hry až do rána.

 

ŘEŠENÍ

1 You should give someone a ring.

2 You shouldn´t keep problems to yourself.

3 She shouldn´t be moody.

4 You should give them some advice.

5 She should give it to the jumble sale.

6 He shouldn´t be so moody.

7 You should tell me the reason.

8 It shouldn´t be too painful.

9 I should pay attention at school.

10 He shouldn´t play computer games till the morning.

 

Your English teacher A.Dušková :-)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.