AJ - skupina p. uč. Sekyrkové - test should/shouldn´t

Vytvořte vhodná doporučení na následující věty. Použijte SHOULD/SHOULDN´T:

 

1.I feel cold. (shouldn´t)    2. My tooth hurts. (should)    3. Lucy hasn´t called. (should)    4. There´s something wrong with Tom. (should)    5. I´ve got a lot of work to do. (shouldn´t)     6. I lost my keys yesterday. (should)

 

Možná řešení:

1. You shouldn´t stay outside.    2. You should go to the dentist.    3. You should give her a ring.    5. You should talk to him about it.    5. You shouldn´t watch TV then.    6. You should find them.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.