AJ SLOVNÍ ZÁSOBA A VĚTY LEKCE 10 (TEST - Po 9.1.)

Přelož

 

1 Toto letadlo je dlouhé.

2 Moje krabice je lehká.

3 Já jsem pomalý.

4 Jeho taška je těžká.

5 Tento dárek je levný.

6 Auto je drahé.

7 Její pes je rychlý.

8 Jsem smutný.

9 Máme se velmi dobře.

10 Ona se má fajn.

11 Je mu špatně.

12 To je skvělé.

13 Nemám se moc dobře.

14 Ty se máš dobře.

15 Jsem šťastný.

 

ŘEŠENÍ

1 This plane is long.

2 My box is light.

3 I am slow.

4 His bag is heavy.

5 This present is cheap.

6 A car is expensive.

7 Her dog is fast.

8 I am sad.

9 We are very well.

10 She is fine.

11 He is sick.

12 It is great.

13 I am not very well.

14 You are well.

15 I am happy.

 

Your English teacher A.Dušková :-)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.