AJ TEST LEKCE 4 (úterý 1.11.2016 sk.p.uč.Duškové)

UNIT 4

 

1 Doplň předložky „on, at, in

……. the afternoon

……. night

……. Tuesday afternoon

……. half past two

……. one o´clock

……. 21 January

……. 2011

……. Monday morning

……. the evening

……. 2015

 

2 Co se dělo včera večer v šest hodin v Tomově domě? Tvoř věty.

Peter / eat

the cat / sleep

Amy and Jane / cook dinner

Tom´s dad / read a book

Tom / do homework

the dogs /  play with a ball

Tom´s sister and brother / watch TV

 

3 Tvoř otázky o Tomově rodině a odpověz podle cv.2

Peter / clean teeth

the cat / sleep

Amy and Jane / read a magazine

Tom´s dad / wash the car

Tom / eat

the dogs / play with a stick

Tom´s sister / listen to the radio

 

4 Doplň do vět správná slova z nabídky.

it/ she/ he/ that           -         looks / sounds

 

We are going to go to Australia for our holiday. …………… exciting!

I am going to eat a piece of cake for dinner. ……………. delicious!

Do you like my new jacket? ………….. fantastic!

This is my new boyfriend. ………….. great!

I have won the first prize. ……………. exciting!

Here´s a picture of my girlfriend. ………….. nice!

This is my dinner! …………… delicious!

 

5 Přelož. (min. čas prostý x průběhový)

 

1  Když jsem se díval na televizi, náš pes vběhl do obývacího pokoje.

2  Potkal jsem svého kamaráda, když jsem přecházel ulici.

3  Když jsme večeřeli, tak přijela naše teta.

4  Šel jsem do kina, když se to stalo.

5  Když jsem jel na kole, něco mě udeřilo do hlavy.

6  Odeslala ten e-mail, zatímco jsem vařil.

7  Zatímco jste spali, někdo ukradl vaše auto.

8  Když pracoval na zahradě, někdo mu rozbil okno.

9  Zatímco si děti hrály, maminka upekla dort.

10 Ben opravoval auto, když zazvonil telefon.

 

 

ŘEŠENÍ

 

1 Doplň předložky „on, at, in

in the afternoon

at night

on Tuesday afternoon

at half past two

at one o´clock

on 21 January

in 2011

on Monday morning

in the evening

in 2015

 

2 Co se dělo včera večer v šest hodin v Tomově domě? Tvoř věty.

Peter was eating.

the cat was sleeping.

Amy and Jane were cooking dinner.

Tom´s dad was reading a book.

Tom was doing homework.

the dogs were playing with a ball.

Tom´s sister and brother were watching TV.

 

3 Tvoř otázky o Tomově rodině a odpověz podle cv.2

Was Peter cleaning teeth? – No, he wasn´t. He was eating.

Was the cat sleeping? – Yes, it was.

Were Amy and Jane reading a magazine? – No, they weren´t. They were cooking dinner.

Was Tom´s dad washing the car? – No, he wasn´t. He was reading a book.

Was Tom eating? – No, he wasn´t. He was doing homework.

Were the dogs playing with a stick? – No, they weren´t. They were playing with a ball.

Were Tom´s sister and brother listening to the radio? No, they weren´t. They were watching TV.

 

4 Doplň do vět správná slova z nabídky.

it/ she/ he/ that           -         looks / sounds

 

We are going to go to Australia for our holiday. That sounds exciting!

I am going to eat a piece of cake for dinner. That sounds delicious!

Do you like my new jacket? It looks fantastic!

This is my new boyfriend. He looks great!

I have won the first prize. That sounds exciting!

Here´s a picture of my girlfriend. She looks nice!

This is my dinner! That looks delicious!

 

5 Přelož. (min. čas prostý x průběhový)

 

1  When I was watching TV, our dog ran into the living room.

2  I met my friend when I was crossing the street.

3  When we were having dinner, our aunt arrived.

4  I was going to the cinema, when it happened.

5  When I was riding my bike, something hit my head.

6  She sent the e-mail while I was cooking.

7  While you were sleeping, somebody stole your car.

8  When he was working in the garden, somebody broke his window.

9  While the children were playing, their mum baked a cake.

10Ben was repairing the car, when the phone rang.

 

Your English teacher A.Dušková :-)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.