AJ "to be going to" (TEST - pátek 18.5.)

Přelož

 

1 Uklidím si pokoj.

2 Moje maminka uvaří večeři.

3 Tim se bude učit angličtinu.

4 Neudělám DÚ.

5 Pojedeme na výlet.

6 Budeš číst ten časopis?

7 Její kamarád pojede autem.

8 Půjdete do kina s námi?

9 Umyješ to kolo?

10 Nepůjdu do školy pěšky.

11 Vyrobím papírové letadlo.

12 Půjčím si tu tlustou knihu.

13 Budeš pomáhat tatínkovi?

14 Můj bratr si bude hrát s novým vláčkem.

15 Budeme péct narozeninový dort.

16 Nepojedou autobusem.

17 Nenavštívíme je.

18 Budete sledovat televizi?

19 Budeš překládat ten text?

20 Bude Lucy poslouchat rádio?

21 Bude Jim jíst tu polévku?

22 Tvůj bratr bude vstávat brzy.

23 Její sestřenice bude hrát golf.

24 Náš učitel nepůjde do školy.

25 Nepůjdu k doktorovi.

26 Vezme Ben svého psa?

 

 

ŘEŠENÍ

1 I am going to tidy my room.

2 My mum is going to cook dinner.

3 Tim is going to learn English.

4 I am not going to do homework.

5 Are we going to go on a trip?

6 Are you going to read the magazine?

7 Her friend is going to drive a car.

8 Are you going to go to the cinema with us?

9 Are you going to wash the bike?

10 I am not going to walk to school.

11 I am going to make a paper plane.

12 I am going to borrow the thick book.

13 Are you going to help your dad?

14 My brother is going to play with a new train.

15 We are going to bake a birthday cake.

16 They aren´t going to take the bus.

17 We aren´t going to visit them.

18 Are you going to watch TV?

19 Are you going to translate the text?

20 Is Lucy going to listen to the radio?

21 Is Jim going to eat the soup?

22 Your brother is going to get up early.

23 Her cousin is going to play golf.

24 Our teacher isn´t going to go to school.

25 I am not going to go to the doctor.

26 Is Ben going to take his dog?

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.