AJ Zájmena (TEST - čtvrtek 11.1. /pátek 12.1.)

Nahraď zvýrazněné části textu zájmenem.

 

1 My brother has got a dog.                                       

2 I gave Tom a present.                                               

3 Jane´s friends gave Jane a new CD.                       

4 Do you want to go with Lucy and Joe.                 

5 Can you see me and my sister?                              

6 My mum works in a hospital.                                  

7 My and Jim´s room is upstairs.                                                                 

8 Mike and Oliver´s cat is in the house.                                                                   

9 My friend and I went home.                                                           

10 Give that ticket to that man.                              

11 The weather is often very nice.                               

12 These books are too old.                                        

 

 

ŘEŠENÍ

1 HE has got a dog.                                       

2 I gave HIM a present.                                               

3 THEY gave HER a new CD.                       

4 Do you want to go with THEM.                 

5 Can you see US?                              

6 SHE works in a hospital.                                  

7 OUR room is upstairs.                                                                 

8 THEIR cat is in the house.                                                                   

9 WE went home.                                                           

10 Give IT to HIM.                              

11 IT is often very nice.                               

12 THEY are too old.                  

                      

Your English teacher :-)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.