AJ ZÁVĚREČNÝ TEST (pondělí 19.6.)

LEKCE 23-26

1 Přelož (Nápověda: Who – Where – What – When – Why – How )

Kdy? …………………….

Jak? ……………………..

Kdo? …………………….

Co? Jaký? ……………….

Proč? …………………….

Kde? …………………….

 

2 Doplň správnou předložku (in – on – at)

……… the afternoon

……… three forty

 …….. Saturday evening

….….. one o´clock

….….. the evening

….….. nine thirty

……... Wednesday

….….. the morning

 

3 Přelož otázku a odpověď napiš celou větou. Vše piš slovy - nepoužívej číslice! (např. It´s six o´clock.)

1) Kolik je hodin? …………………………………………………… ?    

2) 4:35 ……………………………………………………………….. .

3) 12:20 ……………………………………………………………… .

4) 8:40 ……………………………………………………………….. .

7:15………………………………………………………………………………….

11:55…………………………………………………………………………………

5:30…………………………………………………………………………………..

11:25…………………………………………………………………………………

 

4 Odpověz celou větou.

When do you have breakfast?.....................................................................................

Where do you have a bath?..........................................................................................

What do you read?.......................................................................................................

When do you go to bed?..............................................................................................

Where do you do homework?......................................................................................

Where do you sleep? ………………………………………………………………...

Where do you have dinner? …………………………………………………………

What time do you go home from school? .......………………………………………

How do you go to school? …………………………………………………………..

 

5 Doplň správné sloveso

………. to school                                   

………. lunch                                      

 ………. homework                               

………. teeth                                       

………. up                                               

………. shoes                                        

………. a shower                                   

 ………. TV                                           

 

6 Doplň do vět správný tvar slovesa „play“. Napiš co kdo hraje a nehraje (play). Doplň v kladné větě ve 3.os.č.jed. (he, she, it) „plays

V záporné větě doplň don´t play (I, you, we, they), doesn´t play (he, she, it)

 

 

tennis

chess

football

darts

basketball

Amy

V

X

V

X

X

Tom

X

V

V

V

X

Kev

V

X

V

X

X

Tom ………...….. chess.              Amy and Kev ………………..….. tennis.

Amy …………...  darts                Tom and Amy …………….….…. football.

Tom ………..…... basketball.      Amy and Kev ……………….….. darts.

Kev …………..… chess.             Amy and Tom ………………..…. basketball.

Amy …………….. tennis.             Tom and Kev ………………….. football.

Kev ………..…… football.          Kev and Amy ………………….. chess.

 

ŘEŠENÍ

1 Přelož (Nápověda: Who – Where – What – When – Why – How )

Kdy? When?

Jak? How?

Kdo? Who?

Co? Jaký? What?

Proč? Why?

Kde? Where?

 

2 Doplň správnou předložku (in – on – at)

in the afternoon

at three forty

on Saturday evening

at one o´clock

in the evening

at nine thirty

on Wednesday

in the morning

 

3 Přelož otázku a odpověď napiš celou větou. Vše piš slovy - nepoužívej číslice! (např. It´s six o´clock.)

1) Kolik je hodin? What´s the time?    

2) 4:35 It´s four thirty-five.

3) 12:20 It´s twelve twenty.

4) 8:40 It´s eight forty.

7:15 It´s seven fifteen.

11:55 It´s eleven fifty-five.

5:30 It´s five thirty.

11:25 It´s eleven twenty-five.

 

4 Odpověz celou větou.

When do you have breakfast? I have breakfast at 6 o´clock.

Where do you have a bath?  I have a bath in the bathroom.

What do you read? I read a book.

When do you go to bed? I go to bed at  eight thirty.

Where do you do homework? I do homework in my bedroom.

Where do you sleep? I sleep in my bedroom.

Where do you have dinner? I have dinner in the kitchen.

What time do you go home from school? I go home at three o´clock.

How do you go to school? I walk to school.

 

5 Doplň správné sloveso

go to school                                   

have lunch                                      

do homework                               

clean teeth                                       

get up                                               

put on shoes                                        

have a shower                                   

watch TV                                           

 

6 Doplň do vět správný tvar slovesa „play“. Napiš co kdo hraje a nehraje (play). Doplň v kladné větě ve 3.os.č.jed. (he, she, it) „plays

V záporné větě doplň don´t play (I, you, we, they), doesn´t play (he, she, it)

 

 

 

tennis

chess

football

darts

basketball

Amy

V

X

V

X

X

Tom

X

V

V

V

X

Kev

V

X

V

X

X

Tom plays chess.                          Amy and Kev play tennis.

Amy doesn´t play darts                Tom and Amy play football.

Tom doesn´t play basketball.       Amy and Kev don´t play darts.

Kev doesn´t play chess.               Amy and Tom don´t play basketball.

Amy plays  tennis.                       Tom and Kev play football.

Kev plays football.                       Kev and Amy don´t play chess.

 

Your English teacher A.Dušková :-)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.