Den cizích jazyků na Gymnáziu Dašická

30.1. se zástupci obou 9. tříd zúčastnili Dne jazyků na Gymnáziu Dašická. 90 minut se potýkali s různými úkoly. které prověřily jejich znalosti v angličtině, němčině, ruštině, ale také zeměpisu. Kromě toho museli zapojit i logiku při řešení úkolů z latiny a francouzštiny, které se na naší škole neučí. Ve společnosti dalších 6 pardubických škol (včetně dvou s rozšířenou výukou jazyků) "vybojovalo" družstvo 9.A 2. místo.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.