Den cizích jazyků na Gymnáziu Dašická

V úterý 30. ledna se zástupci 9. ročníků zúčastnili Dne cizích jazyků na Gymnáziu Dašická. Na naše žáky zde čekalo celkem 21 stanovišť, které bylo třeba splnit ve vymezeném časovém limitu 90 minut. Na jednotlivých stanovištích měli žáci možnost procvičit si své znalosti nejen z angličtiny, němčiny a ruštiny, ale také na základě znalosti těchto jazyků řešili úkoly z francouzštiny, španělštiny, italštiny a dokonce i z latiny. Týmy si při plnění úkolů ověřily jak své jazykové znalosti, tak uplatnily i znalosti reálií jednotlivých zemí. Celkem se akce zúčastnilo 18 týmů a našim žákům se v této početné konkurenci dařilo opravdu výborně.Týmu 9. B se ve složení Martin Ladra, Ondřej Pipek, Helena Turinová, Daniela Kubů, Daniel Peleška a Václav Chripta podařilo nechat za sebou všech 17 soutěžících týmů a obsadit 1. místo. Vítěznému družstvu gratulujeme a všem zástupcům naší školy děkujeme za příkladnou reprezentaci.   

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.