Evropský den jazyků 2015

Také letos se žáci 4. a 5. ročníků zapojili do oslavy Evropského dne jazyků.

European Day of Languages se slaví každoročně 26. září na základě prohlášení Rady Evropy z 6. 12. 2001. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy.

 

V letošním školním roce vyšel tento den na sobotu, a proto ho žáci i paní učitelky oslavili už v pátek 25.9. Všichni jsme se oblékli do evropské modrožluté barvy a pustili jsme se do plnění nejrůznějších úkolů, stejně rozmanitých jako jsou jazyky lidí žijících v celé Evropské unii. Žáci se seznámili s některými pozdravy v různých jazycích, domalovávali skřítky s pozdravy dle zemí, skládali puzzle s logem Dne jazyků, řešili kvízy a doplňovačky na interaktivní tabuli, vybarvovali vlajky, seznámili se s různými nej- zemí Evropy, přiřazovali do dvojic evropská města a významné události či stavby, které se v nich nacházejí, probírali Sluneční soustavu v angličtině, zkoušeli přečíst seznamovací rozhovor v italštině, ruštině, slovenštině, němčině, francouzštině… Za splnění úkolu obdrželi hvězdičku na hrací kartu. Odměny si vybírali v „Eurobufetu.“ Děti si z tohoto „evropského pátku“ odnesly nejen ceny, ale také mnoho jazykových zážitků.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.