Furniture (sk. pí uč. Stehnové)

Ke každému číslu v obrázku napiš jednu větu. Např. kde se nachází v pokoji. Pozor! Obrázky jsou dva.

řešení: Pouze možné odpovědi: 1) There is a red rug on the floor. 2) There is a green sofa in front of the bookcase. 3) There is a lamp next to the green sofa. 4) There is a table in the middle of the room/on the rug/ in front of the sofa. 5)There is a flower on the shelf/ in front of the window. 6) There is an armchair opposite the sofa/ near the window.

řešení: Opět pouze možné odpovědi:1) There are two chairs on the floor. 2) There is a sink inside the cupboard 3) There are four lights above the sink. 4)There is a cooker between two chest of drawers. 5) There ia an oven under the cooker 6) There is a cupboard on the right side of the kitchen 7) On the shelf are glasses and plates 8) There is a chest of drawers under the shelf.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.