Homework, irregular verbs

Pracovní sešit, strana 28, cvičení 2.

Přečtěte si Instruction for Spy 009 a potom napište report z pohledu špióna. Používejte minulý čas prostý.

Datum odevzdání úkolu: 14.3.2017 (úkol pište do pracovních sešitů)

Nezapomeňte si opakovat nepravidelná slovesa až po spoke - mluvil (v pracovním sešitě, strana 80).

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.