Homework + Test (past simple - negative)

Domácí úkol na čtvrtek 30.3.2017 → Pracovní sešit, str. 32, cvič 2a + 2b (Napište 6 vět, které jste udělali a 6 vět, které jste neudělali o víkendu).

Opakování k testu - přeložte následující věty:

1. Petr se neměl dobře.    2. Lucy neudělala domácí úkol.     3. Neposlal mi pohled.    4. Mary se nesetkala s Timem.    5. Oni nepřijeli v deset hodin.     6. Nechtěl jít domů.    7. Sam se nedíval na televizi.    8. Neměl jsem oběd.

Odpovědi:

1. Peter didn´t have a good time.    2. Lucy didn´t do her homework.    3. He didn´t send me a postcard.     4. Mary didn´t meet Tim.    5. They didn´t arrive at ten o´clock.    6. He didn´t want to go home.   7. Sam didn´t watch TV. 8. I didn´t have lunch.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.