Homework

1. Z časopisu vystřihni 2 různé lidské postavy, pojmenuj je a nalep do sešitu. (Exercise book, HW)

2. Ke každé napiš krátký popis. Je vysoký, malý, má ..... vlasy, má na sobě.....

Ex: He is small. He has got short brown hair. He is wearing blue jeans, a red T-shirt and white trainers.

Odevzdání v pátek 9. 9., prosím podepsané, aby bylo vidět, že úkol byl vypracován doma.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.