Homework

Vymysli hádanku na své křestní jméno jako v učebnici. Na každé písmeno napiš jednu větu. Např. My first letter is the second letter in the first month of the year. Moje první písmeno je druhé písmeno v názvu prvního měsíce v roce. ( tedy January - 2. písmeno zde je A - tedy moje první písmeno je A). Kdo má příliš dlouhé křestní jméno, může si ho trošku zkrátit. Např. Maxmilián na Max.

Napiš do cvičného/domácího sešitu. Odevzdání je v úterý 1. 11. 2016

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.