HUSITÉ

Český lev tentokrát zavedl čtvrťáky do doby Mistra Jana Husa. Pátek 24.5.2019 vstoupí do dějin - odehrála se totiž bitva u Bohdanče. Laskavě si tento letopočet zapamatujte.
Bitvě předcházela rokonstrukce procesu s Mistrem Janem, výroba husitských zbraní a oděvů. Velké díky patří všem rodičům, babičkám i tetičkám, prostě všem, kdo připravili dětem krásné oděvy, zbraně a polotovary k výrobě.
Před bitvou shlédli bojovníci bitvu u Sudoměře, aby se inspirovali Žižkovou taktikou. Nezapomněli samozřejmě hlasitě zapět chorál Kdož jste Boží bojovníci.
Bitva u Bohdanče byla nelítostná, obě party již rozdělených husitských jednotek se snažily uhájit svoji vlajku. Jak je již z dějin známo, po této bitvě se husitská vojska rozpadla a celé hnutí zaniklo.
Pokud se nám to podaří, nasdílíme i nějaká videa. 
Zdraví
paní učitelky
 
 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.