Podmínky vzniku nároku na ošetřovné a TISKOPISY.

V přiloženém dokumentu najdete jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné.

Kdo má zájem o potvrzení lze ho získat ve škole na náměstí po domluvě s paní Jarmilou Ulrichovou

na telefonu  +420 774 753 920

Potvrzení lze stáhnout níže a vyplit, nebo získat až ve škole.

soubor Podmínky  K PROSTUDOVÁNÍ :Karantena_a_osetrovne.pdf

Interaktivní FORMŮLÁŘ na ePortálu: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd 

soubor POTVRZENÍ KARANTENA OŠETŘOVNÉ ke stažení: Tiskopis - ošetřovné.pdf

 

Upřesnění + aktualizace průběžně (12.3. 19:50) :  - nejnovější informace nahoře = zásobník...

 • Změna výkladu, rodiče si mohou určit začátek čerpání ošetřovného sami (začátek podpůrčí doby)

  17:40 - OD KDY BĚŽÍ OŠETŘOVNÉ - Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

  https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

  _________________________________________________________________

 • https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Manazerske-aktuality/category/manazerske-aktuality/informace-cssz-o-naroku-na-osetrovne

  OD KDY BĚŽÍ OŠETŘOVNÉ - Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

  ... platí, že lze doložit v podstatě neomezeně dodatečně, navíc jde o obecně známou věc, že školy se uzavírají, takže naprosto není důvod, aby zaměstnavatelé vyžadovali potvrzení od školy (tiskopis) hned! ....

 • Dnes upřesněná možnost : škola vystaví část A. formuláře elektronicky a též elektronicky (optimálně s el. podpisem) zašle tiskopis rodiči dítěte, ten tiskopis vytiskne, vyplní a odevzdá zaměstnavateli, dále je tedy proces stejný jako dosud. Žádost o elektronický postup posílejte na skola@skolalb.cz. https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd )

  dítě do deseti let ..... =  mělo nejpozději 10.3. narozeniny....
 • potvrzení se vydává zpětně od 11.3. a proplácí se prvních 9 dní ... samoživitel 16 dní, potom funguje pouze jako omluvenka pro zaměstavatele...

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.