MERKUR - NEJEN NEJMENŠÍ PLANETA

Páťáci se 1. listopadu přiblížili na své cestě vesmírem k planetě Merkur. Dlouhou cestu si krátili rozmanitými činnostmi. Nejprve zkoumali, kdo z posádky je nejmenší, kdo má nejmenší nohu, nos, obvod pasu či hlavy, nejkratší vlasy a další nejmenší vymoženosti. Snažili se také z co nejméně písmen sestavit co nejvíce slov. Z papíru A4 měli zmuchlat co nejmenší kuličku a nakonec chtěly kapitánky narýsovat co nejmenší kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník. V pravost pravých úhlů zbývalo jen věřit, k ověření by bylo potřeba dost velkého zvětšovacího skla...
Aby nebylo smutno v dušičkovém čase, vyrobily si posádky cestou veselé halloweensko-marťanské lucerny. Doufáme, že jste doma ještě nevyhořeli.
Před hladkým přistáním na Merkuru si kosmonauti složili ze stejnojmenné stavebnice roztodivné vynálezy a vozítka určená k průzkumu povrchu Merkuru.
Příští zprávy očekávejte z Venuše. 
Kapitánky a jejich posádky
 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.