Obnovení funkčnosti školní infrastruktury

Dne 23.8. došlo k obnovení funkčnosti IS Bakaláři, telefonů - pevné linky(mimo MŠ), zprovoznění školní sítě. Finalizují se nové učebny informatiky a F/CH. Všechny budovy jsou vybaveny školní Wi-Fi a infrastrukturou. Na žáky bude čekat řada nově vymalovaných učeben, chodby a školní jídelna. Některé učebny získaly novou podlahu a nábytek. Dva měsíce prázdnin školu významně změnily. Některé činnosti se dokončují.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.